אני_במציאות

שרת הדיסקורד הרשמי של ק/אני_במציאות, הבית של הממים הישראליים!

אני_במציאות

Created: August 19, 2018

Members: 1407

Join Discord Server

The official r/ani_bm Discord server.
r/ani_bm is basically r/me_irl, but in Hebrew.
Real cool stuff.

During the pandemic we evolved the server a bit, so now even if you’re not into the subreddit, you can still find a place in this madhouse (in a good way, eh?) of a server!

Here you’ll find the best of Hebrew-speaking hobbyist memers, professional high schoolers, and rookie crackheads.